Αρχική
Καλώς ορίσατε στο ιστολόγιο του

Συλλόγου Φίλων Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Κομοτηνής

* * *

Προτάσεις Πολιτισμού

- Υπάρχει διάχυτη εντύπωση ότι η πολιτιστική πολιτική στη χώρα μας, όπως εκφέρεται από κυβερνητικούς και μη οργανισμούς και παράγοντες δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές σύγχρονες ανάγκες.

- Η αναντιστοιχία αυτή εκδηλώνεται από την αδυναμία της ασκούμενης πολιτικής να επιδράσει μαζικά στο μορφωτικό επίπεδο του λαού και της νεολαίας, σε μια κατεύθυνση ανόδου του επίπεδου αυτού.

- Είναι αλήθεια ότι το πολιτιστικό αγαθό έχει αφεθεί στους αυτοματισμούς μιας ανεξέλεγκτης αγοράς υστερεί σε σχέση με την πολιτιστική πολιτική ευρωπαϊκών χωρών, η υστέρηση αυτή έχει δυο βασικούς άξονες.

- O πρώτος είναι οι υποδομές, η χώρα μας υστερεί σε μουσεία, βιβλιοθήκες, αίθουσες τέχνης, χώροι μουσικής κλπ. Επίσης οι πολίτες διαβάζουν ή επισκέπτονται εκθέσεις πολύ περισσότερο από τους συμπατριώτες μας.

- Δεύτερος άξονας είναι ότι σε όλες τις χώρες ή βασική κατεύθυνση είναι η απεύθυνση σε ένα κοινό που αντιμετωπίζεται ως ομοιογενές, με προεξάρχοντα τα μηνύματα που διαχειρίζονται, κύρια δε τα ένστικτα και τις παρορμήσεις.

- Η παγκοσμιοποίηση ως φαινόμενο συνεπάγεται θετικές και αρνητικές πολιτιστικές προκλήσεις.
- Βασικό είναι η χώρα μας και βασικά
η Θράκη μας σε ένα παγκοσμιοποιημένο γίγνεσθαι να έχει το μέγιστο δυνατό όφελος από την παγκόσμια δημιουργία, τα ρεύματα τις ανησυχίες και τις εμπειρίες βεβαία με την προστασία και ενίσχυση της δική μας μικρής ή μεγάλης πολιτιστικής ιδιαιτερότητας.

- Στο συνεδριακό πολιτιστικό κέντρο Κομοτηνής (Μέγαρο Μουσικής) βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η πορεία κάθε πολιτιστικού αγαθού να έχει κατεύθυνση στον πολίτη, που μέχρι τώρα δεν ήταν προσιτή στον νέο άνθρωπο και δεν υπήρχε η κλίμακα των υποδομών φορέων του πολιτισμού στον τόπο του.

- Επιτέλους πρέπει να γίνει ισόρροπη ενίσχυση των υποδομών όχι μόνον των κτηριακών συγκροτημάτων αλλά βασικά των λειτουργικών δαπανών.

- Αυτό που νομίζω ότι δεν έχει επαρκώς επισημανθεί, είναι η μορφωτική διάσταση της πολιτιστικής πολιτικής.

- Δίνοντας σημασία σαν σύλλογος Φίλων Μεγάρου Μουσικής Κομοτηνής και μεταφέροντας τις ανάγκες του πολιτιστικού μορφωτικού αγαθού όχι μόνο στο υπουργείο πολιτισμού (που τις περισσότερες πιστώσεις του τις αφιερώνει στις αρχαιολογικές ανασκαφές) αλλά και στο υπουργείο παιδείας πιστεύοντας ότι ο πολιτισμός είναι μορφή παιδείας.

- Ουσιώδες είναι ότι λείπουν ιδέες και χρήματα. Ιδέες χωρίς χρηματοδότηση ή διάθεση πόρων χωρίς άποψη και στόχο την πολιτιστική αναβάθμιση του πολίτη είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

- Βασικές ελλείψεις μας είναι η σύνδεση του πολιτισμού με την καθημερινή μας ζωή.

- Λείπει η καινοτομία και ο πειραματισμός πρέπει να υπάρξει μια νέα ατζέντα που θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη την αναπτυξιακή διάσταση και τη σύνδεση του πολιτιστικού πεδίου με την εκπαίδευση, τις τεχνολογίες με τη συμμετοχή όλων των πολιτών.

- Πρέπει να δώσουμε στους νέους της Θράκης μας που δημιουργούν και εκφράζονται την στήριξη στην καλλιτεχνική τους δημιουργία μέσα από τον σύλλογο φίλοι του Μεγάρου Μουσικής Κομοτηνής.

- Η πολιτεία χρειάζεται μια νέα προσέγγιση. Αποσαφηνίζοντας τον ρόλο της στο πολιτιστικό γίγνεσθαι μπορεί να βρεθεί κοντά στους νέους, όχι για να παρέμβει ή να ελέγξει αλλά για να στηρίξει την καλλιτεχνική τους δημιουργία.

- Εμείς σαν σύλλογος Φίλων Συνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου Κομοτηνής μετά την έγκριση του καταστατικού μας το πρώτο βήμα που κάνουμε είναι να αρχίσουμε να ξεναγούμε τα σχολεία του νομού μας στο Μέγαρο Μουσικής να εξοικειωθούν με τον χώρο και να μην τον βλέπουν σαν ένα μεγάλο κτήριο αλλά το κτήριο που θα στεγάζει κάποιες εσωτερικές τους ανησυχίες που σιγά σιγά θα τις δημιουργήσουμε με προγράμματα για παιδιά, εφήβους ιδίως τις γιορτές και να τους δημιουργήσουμε την πεποίθηση ότι η τέχνη μας δημιουργεί ένα όμορφο κόσμο για να καταλάβουμε ποσό άσχημος είναι αυτός που ζούμε.

- Να αναβαθμίσουμε τα μαθήματα τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς στην τυπική εκπαίδευση.

- Μιλάμε για ένα συμμετοχικό πολιτισμό με πρωτογενή τοπικά δίκτυα και συνεργασίες με αντίστοιχα πολιτιστικά δίκτυα εκτός Ελλάδος. Μια πολιτιστική πραγματικότητα δίχως αλληλοεπικάλυψη και ασφυκτικό κρατικό έλεγχο.

- Ο πολιτισμός μας, στις νέες συνθήκες πού δημιουργούνται, χρειάζεται αποκέντρωση και εξωστρέφεια.

- Η πολιτιστική πολιτική πρέπει να βασίζεται και να απευθύνεται στην σύγχρονη κουλτούρα της καθημερινής ζωής και την ελεύθερη πρόσβαση κάθε πολίτη και να επανεξέταση ή σχέση κοινωνίας και πολιτισμού.

- Ο χώρος του πολιτισμού είναι ένας κατεξοχήν δυναμικός χώρος, ένας χώρος όπου οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, ίσως ταχύτερες από τους περισσότερους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, καθώς η πολιτιστική έκφραση αποτελεί τον καθρέπτη όλων των δραστηριοτήτων της ανθρώπινης κοινωνίας.

- Ο πολιτισμός είναι ένα εθνικό κεφάλαιο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στον τόπο μας και να διασφαλίσουμε διαχρονικά ποιοτικά πολιτιστικά αγαθά.

- Η διαρκής αύξηση του ενδιαφέροντος για το ελληνικό πολιτιστικό απόθεμα και η παροχή υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας σχετικών με τον πολιτισμό, βασισμένων στην σύγχρονη τεχνολογία, σε κάθε πολίτη μπορεί να αποτελέσει οδηγό μας στο σύλλογο Φίλων του Μεγάρου Μουσικής Κομοτηνής.


Ανεστης Θ. Βακιανης
Πολιτικός Μηχανικός

Πρόεδρος Φίλων

Πολιτιστικού Συνεδριακού

Κέντρου Κομοτηνής