Μέλη Δ.Σ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού, άρθρο 12 και 21 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΑΛΟΥΜΕ

τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Κομοτηνής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 και ώρα 19.00 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Κομοτηνής.

Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

  1. Γνωριμία με τους χώρους του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Κομοτηνής
  2. Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου και Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
  3. Ανάγνωση του απολογισμού δράσεως και του οικονομικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο αυτού
  4. Συζήτηση επί του απολογισμού και ψηφοφορία για την απαλλαγή του Δ.Σ.
  5. Προτάσεις μελών
  6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Συγκροτήθηκε σε σώμα ο Σύλλογος Φίλων Πολιτιστικού Κέντρου Κομοτηνής, στις εκλογές που έγιναν την Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010 στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού του Συλλόγου.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο στη σύνθεσή του έχει ως εξής:

Ανέστης Θ. Βακιάνης, Πρόεδρος
Δάνος Σεργκελίδης, Αντιπρόεδρος
Μαρία Αμπατζή, Γραμματέας
Μαρία Περπερίδου, Ταμίας
Λουίζα Σαλτσίδου-Ματεοσιάν, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
Γεράσιμος Κέκκερης, μέλος
Ευστάθιος Κεφαλίδης, μέλος


Την ελεγκτική επιτροπή αποτελούν, κατόπιν ψηφοφορίας οι:

Ευάγγελος Βαρζόπουλος,
Γιώργος Σγούρος και
Άρτεμις Τσολάκη